تجزیه و تحلیل آماری، کاربرد آمار در بازرگانی و تجارت

 تجزیه و تحلیل آماری در تجارت کسب و کارها نمی توانند بدون هزینه  و خرید مصرف کننده دوام بیاورند. تجزیه و تحلیل آماری می تواند به کسب و کارها کمک کند تا روندهای مصرف کنندگان را شناسایی کنند تا بتوانند نیازهای خود را بهتر برآورده کنند. کاملا  مشخص و شفاف است که تجزیه و تحلیل آماری برای هر کسب و کاری ضروری است. تحلیل آماری به استفاده از روش های ریاضی و آماری برای جمع آوری، سازماندهی و تفسیر داده ها اشاره دارد. از این داده ها می توان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارهایی که در حال حاضر…