آنچه که باید از مفهوم بازارسازی و بازاریابی و تفاوت آنها بدانیم

بازاریابی معنای گسترده ای دارد و به طور کلی می توان از آن به عنوان اطلاعات بازار و مشتری یاد کرد. اما بازاریابی بازار را برای فروش بیشتر آماده می کند. برخی از بزرگترین بازاریابان جهان نیز بازارساز را معامله گر نامیده اند. بازاریابان هم در فروش و هم در خرید خبره هستند و می توانند یک بازار دو طرفه ایجاد کنند. اقتصاد را از این منظر می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1) موج سازها: منظورشان شرکت هایی است که همیشه نوآور هستند و استراتژی آنها این است که اگر قرار است موجی بیاید، باید آن را بسازیم.…

تحلیل آماری برای مدیران ارشد در تصمیم گیری بهتر

 تجزیه و تحلیل آماری در تصمیم گیری بهتر تجزیه و تحلیل آماری فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی الگوها و روندها و اطلاع رسانی در تصمیم گیری است. دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد: آمار توصیفی داده‌های شما را توضیح می‌دهد و تجسم می‌کند، در حالی که آمار استنباطی داده‌های شما را بر روی جمعیت بزرگ‌تری تعمیم می‌دهد. تجزیه و تحلیل آماری می‌تواند به شرکت‌ها در کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی محل کار، از جمله مزایای دیگر کمک کند. این مقاله برای صاحبان مشاغلی است که علاقه مند به این هستند که…